Informacje dla niesłyszących

Strona główna / Baza Organizacji Pozarządowych / Stowarzyszenia (zarejestrowane w KRS, oddziały terenowe)

 Baza organizacji pozarządowych - Stowarzyszenia (zarejestrowane w KRS, oddziały terenowe)


Szukaj:
Gryfińskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów FENIKS
KRS0000157288
Adres siedzibyŁużycka 12, 74- 100 Gryfino
Adres korespondencyjnyŁużycka 12, 74- 100 Gryfino
Rodzaj organizacjiStowarzyszenie
Zakres działalnościPropagowanie na zewnątrz trzeźwości  i zmiany obyczajów   w kierunku osiągnięcia pełnej abstynencji; pełnienie roli środowiska alternatywnego dla osób uzależnionych od alkoholu, dającego poczucie bezpieczeństwa i możliwości realizacji różnych potrzeb życiowych.
Gryfińskie Towarzystwo Gospodarcze
KRS0000009217
REGON 810017798
Adres siedzibyul.Łużycka 134G, 74-100 Gryfino
Adres korespondencyjnyul.Łużycka 134G, 74-100 Gryfino
Rodzaj organizacjiStowarzyszenie
Zakres działalnościIntegracja środowisk gospodarczych na rzecz szybszego rozwoju gospodarczego regionu gryfińskiego, pomoc i promocja nowo utworzonych podmiotów gospodarczych.
Jeździecki Klub Sportowy WAN-ROS
KRS0000003977
REGON812345555
Adres siedzibyRurka 41/3, 74-500 Chojna
Adres korespondencyjnyRurka 41/3, 74-500 Chojna
Telefon91 424 35 40
Rodzaj organizacjiStowarzyszenie
Zakres działalnościPropagowanie postaw, inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi sportu jeździeckiego we wszystkich  jego postaciach.
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Adres siedzibyul. Zwycięstwa 135 A, 75-603 Koszalin
Adres korespondencyjnyul. Zwycięstwa 135 A, 75-603 Koszalin
Telefon94-346-08-84
E-mailkoszalin@civitaschristiana.pl
Strona wwwhttp://www.koszalin.civitaschristiana.pl
Rodzaj organizacjiStowarzyszenie
Zakres działalności

Kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu chrześcijańską koncepcję człowieka i świata.

Klub Abstynenta KROKUS
KRS0000128794
Adres siedzibyul. Kościuszki 48, 74-505 Mieszkowice
Adres korespondencyjnyul. Kościuszki 48, 74-505 Mieszkowice
Rodzaj organizacjiStowarzyszenie
Zakres działalnościPropagowanie na zewnątrz trzeźwości i zmiany obyczajów w kierunku osiągnięcia pełnej abstynencji; pełnienie roli środowiska alternatywnego dla osób uzależnionych od alkoholu, dającego poczucie bezpieczeństwa i możliwości realizacji różnych potrzeb życiowych.
Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich
KRS0000138428
REGON811132870
Adres siedzibyul. Świerczewska 5, 70-066 Szczecin
Adres korespondencyjnyul. Świerczewska 5, 70-066 Szczecin
Telefon502 145 582
E-mailklubkawaleryjski12pulkuulanow@interia.pl
Strona wwwhttp://www.klubkawaleryjski12pu.pl
Rodzaj organizacjiStowarzyszenie
Zakres działalności

Działalność na rzecz obronności państwa, ekologia, ochrona zwierząt, integracja europejska i współpraca zagraniczna, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona i promocja zdrowia, podtrzymanie tradycji narodowej, porządek i bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie patologiom społecznym, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 

Klub Płetwonurków, Rekreacji, Sportu, Turystyki i Ochrony Środowiska Naturalnego ASTACUS
KRS0000305993
REGON320521234
Adres siedzibyul. Lipowa 10A/4, 74-503 Moryń
Adres korespondencyjnyul. Lipowa 10A/4, 74-503 Moryń
E-mailastacus.moryn@gmail.com
Strona wwwhttp://nurkowanie.moryn.pl
Rodzaj organizacjiStowarzyszenie
Zakres działalnościPropagowanie działalności na rzecz sportu i turystyki, rekreacji ochrony środowiska naturalnego oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi itp.
Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji
KRS0000328414
REGON320650919
Adres siedzibyul. Koszalińska 85, 78-400 Szczecinek
Adres korespondencyjnyul. Koszalińska 85, 78-400 Szczecinek
Telefon(94) 371 45 08
Fax(94) 371 45 08
E-mailcentrum.klima@poczta.fm
Strona wwwhttp://www.kcichik.pl
Rodzaj organizacjiStowarzyszenie
Zakres działalności

Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz intelektu swoich członków dla rozwoju nauki, edukacji i wychowania w zakresie ochrony globalnego środowiska naturalnego, w tym w zakresie zmian klimatu powodowanych przez niekorzystne oddziaływanie czynników chłodniczych itp.

Liga Kobiet Aktywnych im. Genowefy Matusewicz
KRS0000393882
REGON321132061
Adres siedzibyul. 9 Maja 12/10 78-400 Szczecinek
Adres korespondencyjnyul. 9 Maja 12/10 78-400 Szczecinek
Telefon66 48 32 460
E-mailligakobietaktywnych78-400@o2.pl
Strona wwwhttp://www.ligakobietaktywnych.pozytek.info
Rodzaj organizacjiStowarzyszenie
Zakres działalności

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych

- kobiet i ich rodzin

- aktywizacja osób niepełnosprawnych

- turystyka, integracja

- współpraca z lokalnym samorządem

- współpraca z organizacjami pozarządowymi

Międzyszkolny Klub Sportowy HERMES
KRS0000236140
Adres siedzibyul. Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino
Adres korespondencyjnyul. Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino
E-mailhermes.gryfino@kki.pl
Rodzaj organizacjiStowarzyszenie
Zakres działalnościRealizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  oraz popularyzacji rekreacji na terenie swojego działania; inspirowanie różnych środowisk w Gminie Gryfino do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego biologicznego rozwoju młodzieży.